Làm thế nào để thay đổi các thành phần trong Danh Mục PAMM?

Để thay đổi thành phần trong danh mục, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào "Tài khoản của tôi" - "Danh Mục PAMM".
  • Lựa chọn "Cấu trúc Danh Mục PAMM".

Để thêm Tài khoản PAMM mới vào danh mục, hãy nhấn nút "Thêm Tài khoản PAMM vào Danh Mục".

Vui lòng lưu ý rằng để thêm Tài khoản PAMM mới và đầu tư vào đó, bạn cần phải có vốn tự do (equity).

Để xóa Tài khoản PAMM khỏi Danh Mục PAMM, bạn cần phải:

  • Tìm trong cấu trúc danh mục: Tài khoản đầu tư phù hợp với Tài khoản PAMM mà bạn muốn xóa khỏi danh mục.
  • Nhấn "Rút tiền" - "Đóng tài khoản và rút tất cả".

Số dư từ tài khoản đầu tư này sẽ được chuyển vào vốn tự do của danh mục.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.