Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để thêm Tài khoản PAMM vào công cụ xây dựng?

Thêm Tài khoản PAMM vào danh mục của bạn bằng hai phương pháp - trực tiếp từ bảng xếp hạng Tài khoản PAMM nơi bạn có thể đánh giá tài khoản theo nhiêu yếu tố hoặc lựa chọn tài khoản bạn quan tâm từ danh sách.

Để thêm Tài khoản PAMM vào danh mục từ bảng xếp hạng, bạn cần phải:

  • Tại bảng xếp hạng, nhấn vào Tài khoản PAMM và chuyển sang trang giám sát.
  • Thêm tài khoản bằng cách nhấn vào nút "Thêm vào danh mục".

Để thêm Tài khoản PAMM vào danh mục từ danh sách, hãy nhấp vào danh sách và chọn tài khoản bạn quan tâm. Ngoài ra, bạn có thể nhập tên Tài khoản PAMM hoặc chữ cái đầu tiên của tên gọi và chọn tài khoản cần thiết.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên