Đối tác PAMM là gì?

Đối tác thu hút nhà đầu tư Tài khoản PAMM và nhận một phần thù lao mà nhà đầu tư chi trả cho nhà quản lý.

Để trở thành đối tác, cần phải liên hệ với nhà quản lý qua diễn đàn (chỉ có ở phiên bản tiếng Anh), thỏa thuận về điều kiện và thông báo cho anh ta số myAlpari. Nếu được nhà quản lý chấp thuận, anh ta sẽ thêm số myAlpari này vào danh sách đối tác và sau đó thông báo sẽ được gửi cho khách hàng qua email. Kể từ thời điểm đó, đối tác có thể bắt đầu làm việc.

Bạn có thể đăng ký nhà đầu tư mới bằng phương pháp sau:

  • Đặt đường dẫn trên mạng (đường dẫn này đã có số đối tác PAMM). Khi nhà đầu tư thực hiện đăng ký tài khoản đầu tư qua đường dẫn này, ô tương ứng sẽ được điền tự động.

Quá trình thu hút đối tác được lưu trữ bằng cookies.

Thời hạn hiệu lực của cookie – 90 ngày kể từ lần truy cập cuối cùng vào trang Tài khoản PAMM theo liên kết giới thiệu. Trong trường hợp nếu nhà đầu tư nhận được một vài liên kết từ các đối tác khác nhau, liên kết của đối tác được truy cập gần nhất sẽ tự động được ghi vào khi tạo tài khoản đầu tư.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.