Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để bảo vệ lệnh cùa nhà quản lý Tài khoản PAMM khỏi sao chép?

Để bảo vệ lệnh khỏi sao chép, nhà quản lý Tài khoản PAMM có thể khóa báo cáo giao dịch nhà đầu tư. Để làm được điều này, bạn cần phải vào myAlpari - Tổng quan về Tài khoản PAMM.

Lưu ý:

  • Nếu bạn mở quyền truy cập, báo cáo giao dịch sẽ hiển thị chậm hơn 30 ngày.
  • Các hoạt động phi thương mại được hiển thị ngay lập tức sau khi được thực hiện, không phụ thuộc vào phương pháp cập nhật báo cáo giao dịch của nhà đầu tư.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên