Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao có tăng trưởng vốn trên Tài Khoản PAMM, nhưng thu nhập lại bị âm?

Thu nhập Tài khoản PAMM chỉ phụ thuộc vào kết quả giao dịch của nhà quản lý. Nạp và rút tiền sẽ không ảnh hưởng đến thông số thu nhập. Điều này cần được xem xét nếu tổng tài sản trên tài khoản của bạn thay đổi trong khi thực hiện hoạt động thanh toán.

Ví dụ:

Giả sử có người đầu tư 300 USD vào Tài khoản PAMM của nhà quản lý. Sau một thời gian, trên tài khoản còn 60 USD, tức là quỹ đã giảm tới 80%.

Để khôi phục thông số thu nhập về mức hòa vốn, nhà quản lý cần tăng tài sản lên 5 lần, từ 60 USD đến 300 USD bằng cách đạt lợi nhuận trên các giao dịch.

Nhà quản lý quyết định nạp thêm 40 USD vào tài khoản để tăng cơ hội thoát khỏi thua lỗ. Tổng tài sản hiện tại là 100 USD. Tuy nhiên, thu nhập tài khoản không thay đổi và vẫn giữ ở mức -80%.

Với việc đạt lợi nhuận trên các lệnh mới, trên tài khoản hiển thị 300 USD, bằng với mức ban đầu.

Bạn sẽ sai lầm nếu cho rằng tài khoản đã vượt qua thua lỗ bởi vì để quay trở lại thông số ban đầu, bạn cần tăng quỹ lên 5 lần. Nhưng nhà quản lý đã nạp thêm tiền vào tài khoản, do đó quỹ phải tăng 5 lần từ số tiền 100 USD. Để thoát khỏi thua lỗ, nhà quản lý cần tăng số tiền trong quỹ lên 500 USD.

Để thoát khỏi thua lỗ, nhà quản lý cần kiếm thêm 200 USD lợi nhuận.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên