Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tài khoản đầu tư là gì và làm thế nào để mở?

Tài khoản đầu tư là tài khoản thật của nhà đầu tư. Nhà quản lý Tài khoản PAMM sử dụng tài khoản này để thực hiện tất cả các giao dịch thương mại.

Để đăng ký tài khoản đầu tư, bạn cần phải chấp nhận đề xuất quản lý của Tài khoản PAMM đã chọn.

Bạn có thể tạo tài khoản đầu tư đối với tất cả Tài khoản PAMM có đề xuất quản lý.

Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản đầu tư, bạn cần phải nạp tiền.

Để tạo tài khoản đầu tư, cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Nạp số tiền mà bạn dự định đầu tư vào tài khoản tạm thời.
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM bạn muốn đầu tư tại bảng xếp hạng Tài khoản PAMM. Hãy chắc chắn rằng đề xuất quản lý đã được công khai và nhấn vào nút "Đầu tư".
  • Điền số tiền bạn muốn đầu tư.
  • Nhấn "Đầu tư".

Hãy kiểm tra email. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến email của bạn.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên