Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

"Đề xuất nhà quản lý" là gì và làm thế nào để tạo?

Đề xuất nhà quản lý là danh sách điều khoản mà nhà quản lý sẽ làm việc với nhà đầu tư.

Để tạo đề xuất, bạn cần phải:

  • Đăng nhập myAlpari.
  • Chuyển sang trang Tài khoản PAMM.
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
  • Nhấn vào mục "Đề xuất".
  • Sử dụng mẫu sẵn có hoặc thay đổi nó.
  • Nhấn vào nút "Tạo đề xuất".

Lưu ý:

Đối với một Tài khoản PAMM chỉ có thể có một đề xuất công khai.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên