Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản đầu tư nhà quản lý?

Để rút tiền từ tài khoản đầu tư, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Vào trang "Tài khoản PAMM".
  • Tìm tài khoản đầu tư của bạn.
  • Nhấn vào nút "Rút tiền" tại cửa sổ hiện ra.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên