Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản đầu tư?

Để có thể rút tiền từ tài khoản đầu tư, bạn cần phải:

 • Đăng nhập vào myAlpari.
 • Nhấn vào phần "Đầu tư của tôi" và chọn "Vào Tài khoản PAMM".
 • Từ tài khoản đã được kích hoạt, lựa chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền.
 • Tại cửa sổ đầu tư, nhấn "Rút tiền".
 • Điền số tiền bạn muốn rút và nhấn "Rút tiền".

Để có thể rút tất cả số tiền của bạn khỏi tài khoản đầu tư:

 • Đăng nhập vào myAlpari.
 • Nhấn vào phần "Đầu tư của tôi" và chọn "Vào Tài khoản PAMM".
 • Từ tài khoản đã được kích hoạt, lựa chọn tài khoản mà bạn muốn rút tiền.
 • Tại cửa sổ đầu tư, nhấn "Rút tiền".
 • Bên cạnh "Phương pháp rút tiền", lựa chọn "Đóng tài khoản và rút tất cả vốn".
 • Xác nhận lại và nhấn "Rút tiền".

Lưu ý:

 • Nhà đầu tư có thể hủy yêu cầu rút tiền, nếu việc xử lý yêu cầu này có thể khiến cho tài khoản đầu tư tự động đóng lại. Tính năng này có trong myAlpari – tại mục gửi yêu cầu rút tiền. Trong các trường hợp còn lại, sẽ không thể hủy yêu cầu rút tiền.
 • Khoảng thời gian duyệt yêu cầu sẽ được cố định tại thời điểm gửi yêu cầu.
 • Việc chuyển tiền sẽ được dựa vào các quy định rút tiền từ tài khoản đầu tư.

Thời gian xử lý:

Yêu cầu sẽ được xử lý tại thời điểm cập nhật mở (open rollover) tiếp theo dựa trên kế hoạch xử lý yêu cầu.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên