Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tài khoản đầu tư tại Alpari sẽ có hiệu lực trong bao lâu?

Thời hạn tồn tại của tài khoản đầu tư thật phụ thuộc vào hoạt động đầu tư của bạn:

  • Đối với tài khoản đầu tư đã kích hoạt, không có giới hạn về thời gian sử dụng. Nhà đầu tư có thể đóng tài khoản đầu tư bất kỳ lúc nào theo lý do riêng không cần phải nộp phạt hoặc đóng bất kỳ chi phí nào khác.
  • Tài khoản đã đóng (với số dư bằng 0) sẽ được chuyển sang khu vực lưu trữ ngay sau khi toàn bộ số tiền đã được rút.

Lưu ý:

Tài khoản đầu tư không thể khôi phục từ khu vực lưu trữ.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên