Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để mở và kích hoạt Tài khoản PAMM?

Tất cả khách hàng của công ty mở Tài khoản PAMM sẽ trở thành nhà quản lý.

Để tạo Tài khoản PAMM, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Tại menu chính, nhấn "Mở tài khoản" và lựa chọn "Forex, Kim loại giao ngay, CFD" và sau đó chọn "Quản lý quỹ đầu tư".
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM bạn muốn mở và loại tiền tệ.
  • Khi mở Tài khoản PAMM, bạn cần phải lựa chọn trạng thái công khai hoặc không công khai.

Tài khoản sẽ được kích hoạt khi bạn thực hiện lần nạp tiền đầu tiên vào tài khoản. Để làm được điều này, bạn cần phải:

  • Nhấn vào "Tài khoản PAMM của tôi" từ "Tài khoản của tôi" trên menu chính, nhấn vào nút "Nạp tiền" và điền số tiền bạn muốn nạp vào tài khoản.
  • Chọn tài khoản chuyển tiếp.
  • Nhấn "Đầu tư".

Lưu ý:

Nếu bạn tạo tài khoản công khai thì bạn sẽ không thể giao dịch trước khi quá trình kích hoạt và công khai được hoàn tất.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên