Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Điều khoản đầu tư đặc biệt từ nhà quản lý Tài khoản PAMM

Để thu hút nhà đầu tư, nhà quản lý thiết lập điều khoản đầu tư đặc biệt trên Tài khoản PAMM của mình. Tiền thưởng này cho phép tự động nâng số dư tài khoản, dựa trên đó sẽ tính phí hoa hồng. Tài sản thực tế của tài khoản được giữ nguyên không thay đổi.

Ví dụ.

Nhà quản lý quyết định thu hút các nhà đầu tư vào Tài khoản PAMM của mình bằng tiền thưởng. Nhà đầu tư nạp vào tài khoản đầu tư 1,000 USD. Số dư và tài sản của tài khoản đầu tư sau khi nạp tiền bằng 1,000 USD. Nhà quản lý cộng 300 USD tiền thưởng, số dư tài khoản tăng nhưng tài sản thực tế không thay đổi.

Nhà quản lý không mất gì, nhà đầu tư cũng không nhận được gì. Tuy nhiên khi tài sản nhà đầu tư chưa vượt quá mức nhà quản lý thiết lập (không nhiều hơn 1,300 USD), nhà đầu tư sẽ không cần trả phí hoa hồng và giữ 100% lợi nhuận đạt được.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên