Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để thay đổi loại Tài khoản PAMM?

Để thay đổi loại Tài khoản PAMM, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Từ "Tài khoản của tôi", lựa chọn "Tài khoản PAMM".
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
  • Nhấn vào "Sửa" và lựa chọn loại tài khoản bạn muốn chuyển sang và nhấn "Thay đổi".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên