Làm thế nào để thay đổi loại Tài khoản PAMM?

Để thay đổi loại Tài khoản PAMM, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Từ "Tài khoản của tôi", lựa chọn "Tài khoản PAMM".
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
  • Nhấn vào "Sửa" và lựa chọn loại tài khoản bạn muốn chuyển sang và nhấn "Thay đổi".

 

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.