Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Vốn nhà quản lý là gì và làm thế nào để thay đổi?

Vốn nhà quản lý là số tiền mà nhà quản lý chuyển vào tài khoản đầu tư riêng như một sự đảm bảo cho lợi ích của nhà đầu tư.

Ví dụ: Nếu tài sản của nhà quản lý trong Tài khoản PAMM đạt 10.000 USD, vốn nhà quản lý đạt 3.000 USD thì anh ta có thể sử dụng 10.000 USD để giao dịch và chỉ có thể rút 7.000 USD trong số đó. Vốn nhà quản lý là sự đảm bảo cho lợi ích của nhà đầu tư.

Khi tạo Tài khoản PAMM, nhà quản lý xác định mức vốn ban đầu, sau này có thể bổ sung thêm nhưng không thể giảm xuống.

Để tăng vốn nhà quản lý, bạn cần phải:

  • Đăng nhập vào myAlpari.
  • Chuyển sang trang "Tài khoản PAMM của tôi"
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
  • Tại cửa sổ hiện ra, chọn "Thay đổi vốn nhà quản lý".
  • Nhập giá trị bạn muốn nạp thêm vào vốn nhà quản lý. Đọc và đồng ý các điều khoản và các điều kiện để thay đổi vốn nhà quản lý và nhấn "Thay đổi".

Lưu ý:

Nhà quản lý chỉ có thể rút vốn quản lý khi thanh lý Tài khoản PAMM.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên