Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tài khoản đầu tư nhà quản lý là gì và làm thế nào để nạp tiền vào đó?

Tài khoản đầu tư nhà quản lý là tài khoản được sử dụng để phân bổ vốn nhà quản lý và các khoản đầu tư không công khai.

Nếu nhà giao dịch muốn tăng số tài sản riêng trên Tài khoản PAMM, anh ta cần phải nạp tiền vào tài khoản nhà quản lý.

Để làm được điều này, cần phải:

  • Đăng nhập myAlpari.
  • Chuyển sang trang "Tài khoản PAMM của tôi".
  • Lựa chọn Tài khoản PAMM.
  • Nhấn vào nút "Thông tin chung".
  • Tại mục "Tài khoản đầu tư nhà quản lý", nhấn vào nút "Nạp tiền".

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Tài khoản PAMM":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên