Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tài khoản PAMM

FAQ Nhà đầu tư

 1. Tài khoản đầu tư là gì và làm thế nào để mở?
 2. Làm thế nào để nạp tiền vào tài khoản đầu tư?
 3. Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản đầu tư?
 4. Làm thế nào để thiết lập thông báo về các thay đổi trong tỷ lệ thu nhập?
 5. Báo cáo đầu tư là gì?
 6. Tài khoản đầu tư tại Alpari sẽ có hiệu lực trong bao lâu?

FAQ Nhà quản lý

 1. Làm thế nào để mở và kích hoạt Tài khoản PAMM?
 2. "Đề xuất nhà quản lý" là gì và làm thế nào để tạo?
 3. Tài khoản đầu tư nhà quản lý là gì và làm thế nào để nạp tiền vào đó?
 4. Làm thế nào để rút tiền từ tài khoản đầu tư của nhà quản lý?
 5. Kế hoạch xử lý yêu cầu là gì và làm thế nào để thiết lập?
 6. Ngưỡng yêu cầu là gì?
 7. Vốn nhà quản lý là gì và làm thế nào để thay đổi?
 8. Làm thế nào để thay đổi loại Tài khoản PAMM?
 9. Phường thức xác minh nhà quản lý và tài liệu để kích hoạt đề xuất
 10. Làm thế nào để đăng ký đối tác nhà quản lý?
 11. Làm thế nào để điều chỉnh khối lượng vị thế khi các nhà đầu tư nạp / rút tiền?
 12. Làm thế nào để đóng (thanh lý) Tài khoản PAMM?
 13. Làm thế nào để bảo vệ lệnh của nhà quản lý Tài khoản PAMM khỏi sao chép?
 14. Tại sao có tăng trưởng vốn trên Tài Khoản PAMM, nhưng thu nhập lại bị âm?

Thuật ngữ Tài khoản PAMM

 1. Cập nhật (Rollover) Tài khoản PAMM là gì?
 2. Thế nào là tài sản và số dư trên một tài khoản đầu tư?
 3. Giám sát Tài Khoản PAMM là gì? Giám sát Tài khoản PAMM bao gồm thông số nào?
 4. Đối tác PAMM là gì?
 5. Liên kết giới thiệu là gì và nó hoạt động như thế nào?
 6. Nhà quản lý có thể thiết lập điều khoản đầu tư đặc biệt trên Tài khoản PAMM của mình không?
 7. Tài khoản PAMM công khai là gì?
Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên