Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Vì sao lại cần myAlpari?

myAlpari là không gian làm việc an toàn của riêng bạn trên trang chủ.

Các ưu điểm của myAlpari:

  • Quyền truy cập vào tất cả dịch vụ do Alpari cung cấp.
  • Có thể mở tài khoản thật để thực hiện các giao dịch mua bán hoặc đầu tư tài sản.
  • Có thể trở thành đối tác PAMM hoặc là Nhà môi giới Giới thiệu (IB) sau khi đăng ký trực tuyến.
  • Toàn bộ lịch sử hoạt động của mỗi tài khoản.
  • Có thể thay đổi thiết lập của điều kiện giao dịch.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên