Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Mã khuyến mại là gì?

Mã khuyến mại là tập hợp các chữ số và chữ cái giúp người dùng sử dụng dịch vụ của công ty trên các điều khoản đặc biệt. Chỉ có thể sử dụng mã khuyến mại một lần.

Để sử dụng mã khuyến mại, hãy sao chép và điền mã khuyến mại của bạn vào ô trống cần thiết tại mục "Dịch vụ khác" - "Mã khuyến mại" trong myAlpari.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên