Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để mở tài khoản giao dịch?

Bạn có thể mở tài khoản giao dịch tại myAlpari. Nếu chưa có myAlpari, bạn cần phải đăng ký. Sau đó, hãy làm theo các bước sau:

  1. 1 Tại menu bên trái của myAlpari - mục "Mở tài khoản", hãy chọn "Forex, Kim loại giao ngay, CFD" hoặc "Fix-Contracts".
Account type selection in the myAlpari drop-down menu
  1. 2 Bạn sẽ được chuyển đến trang mở tài khoản với các thị trường đã được lựa chọn và Tab "Giao dịch độc lập".
  2. 3 Hoàn thành mẫu đề xuất bằng cách lựa chọn loại tài khoản và tiền tệ. Để giúp bạn dễ lựa chọn hơn, bên cạnh mỗi tài khoản sẽ có thông số cơ bản và điều kiện giao dịch. Nếu mong muốn, bạn có thể đăng ký tài khoản đó vào cuộc thi nhà giao dịch và tạo tài khoản trong MQL5.community bằng cách tích vào ô tương ứng bên cạnh.
Sample form when selecting an account type
  1. 4 Sau khi điền vào mẫu yêu cầu, hãy nhấn vào nút "Mở tài khoản".
  2. 5 Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển đến trang "Nạp và rút tiền". Tại đây, bạn sẽ thấy tất cả thông tin tài khoản, bao gồm tên đăng nhập MetaTrader, mật khẩu và thông tin máy chủ, kèm theo các thông tin xác nhận loại tiền nạp, mật khẩu điện thoại và mật khẩu nhà đầu tư của bạn. Thông tin cũng được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã sử dụng để đăng ký myAlpari.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên