Tại sao tôi không thể đăng nhập vào myAlpari?

Các nguyên nhân phổ biến nhất:

  1. Thiết lập bảo mật của máy tính: Hãy thử tắt tường lửa. Nếu cách này không hiệu quả, hãy thử đăng nhập vào myAlpari bằng máy tính khác.
  2. Sai thông tin đăng nhập: Để đăng nhập vào myAlpari, bạn cần sử dụng các dữ liệu sau:
    • Số myAlpari duy nhất (được tạo tự động, bao gồm 8 ký tự, ví dụ: 10111111) hoặc địa chỉ email của bạn.
    • Mật khẩu đăng nhập vào myAlpari (được gửi đến địa chỉ email sau khi đăng ký myAlpari).

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.