Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao tôi không thể đăng nhập vào myAlpari?

Các nguyên nhân phổ biến nhất:

  1. Thiết lập bảo mật của máy tính: Hãy thử tắt tường lửa. Nếu cách này không hiệu quả, hãy thử đăng nhập vào myAlpari bằng máy tính khác.
  2. Sai thông tin đăng nhập: Để đăng nhập vào myAlpari, bạn cần sử dụng các dữ liệu sau:
    • Số myAlpari duy nhất (được tạo tự động, bao gồm 8 ký tự, ví dụ: 10111111) hoặc địa chỉ email của bạn.
    • Mật khẩu đăng nhập vào myAlpari (được gửi đến địa chỉ email sau khi đăng ký myAlpari).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên