Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để thay đổi thông tin cá nhân (email, số điện thoại và v.v.)?

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của myAlpari bằng một trong những phương pháp sau:

  1. Tại myAlpari, vào phần "Tài khoản của tôi" - "Hồ sơ khách hàng".
  2. Gửi yêu cầu đã được ký kèm theo bản sao hộ chiếu đến thư điện tử .

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên