Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của myAlpari?

Có thể thay đổi mật khẩu bên trong myAlpari, tại mục "Cài đặt" - "Bảo mật và riêng tư".

  1. Tại ô "Mật khẩu", hãy nhấn vào nút "Thay đổi".
  2. Tại cửa sổ mở ra, hãy điền mật khẩu hiện tại của myAlpari và sau đó điền mật khẩu mới.
  3. Để thay đổi mật khẩu, hãy nhập mã số xác nhận được gửi đến số điện thoại của bạn và nhấn "Thay đổi".

Lưu ý:

Mật khẩu mới phải có độ dài ít nhất 8 ký tự và chứa các ký tự La tinh viết hoa, viết thường và chữ số. Mật khẩu của bạn sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên