Làm thế nào để nhận báo cáo về tài khoản giao dịch và tài khoản tạm thời?

  • Để nhận báo cáo về tài khoản tạm thời, hãy vào mục "Tài khoản tạm thời" trong myAlpari, tại bảng "Lịch sử thanh toán theo tài khoản tạm thời" chọn loại tài khoản, hoạt động và giai đoạn thực hiện. Sau đó hãy nhấn vào nút "Báo cáo đầy đủ, PDF".
  • Để nhận báo cáo theo tài khoản giao dịch, hãy vào mục "Tài khoản giao dịch" trong myAlpari của bạn và click vào tài khoản cần thiết. Tại mục "Tổng quan tài khoản" trên trang mới mở ra, bạn có thể tải báo cáo theo định dạng Excel và PDF.

 

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.