• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Tài khoản tạm thời giới hạn và tài khoản tạm thời standard khác nhau ở điểm nào?

Các tài khoản tạm thời giới hạn (bắt đầu với xUSD, xEUR) chỉ được sử dụng để chuyển tiền bằng các phương thức sau:

Các tài khoản này giới hạn phương thức rút tiền. Bạn chỉ có thể chuyển tiền đến hệ thống thanh toán mà bạn đã sử dụng khi nạp tiền; đến tài khoản ngân hàng mở dưới tên bạn hoặc đến tài khoản khác trong myAlpari có cùng giới hạn.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.