Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Trạng thái PRO hoạt động thế nào?

Trạng thái PRO sẽ đạt được trong 7 ngày kể từ thời điểm hoàn thành điều kiện về khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch được tính cho 7 ngày gần nhất, phản ánh trực tiếp lên quy mô của trạng thái PRO. Sau khi đạt trạng thái này, mức chi trả cho mỗi lệnh sẽ tăng 3% (ngoại trừ contract đã có mức chi trả là 100%). Trong một myAlpari cho phép nhiều tài khoản alpari.fix-contracts cùng đạt trạng thái PRO.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên