Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Nhân đôi Contract là gì?

Nhân đôi Contract (x2) là tính năng có trong nền tảng giao dịch Fix-ContractsTrader giúp tăng gấp đôi giá trị lệnh đã mở (giá trị danh nghĩa Fix-Contracts).

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên