Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Khi nào có thể giao dịch với các công cụ sau: CFD cổ phiếu, chỉ số và dầu thô?

Thời gian giao dịch ở định dạng EET (Đông Âu)

Công cụ
Giai đoạn giao dịch , EET
Cổ phiếu Facebook, Google
16:35−21:59
Cổ phiếu Apple
17:00−21:59
Dầu thô (Oil)
09:05−21:59
Chỉ số S&P 500, Nikkei 225
09:05−21:59
Chỉ số FTSE 100
10:05−21:59

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên