Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Ngân hàng phần thưởng tính thế nào?

  1. 1 Với mỗi Fix-Contracts mở sẽ trích 0,25% từ giá trị danh nghĩa của các Fix-Contracts đấy để đưa vào quỹ Ngân hàng phần thưởng.
  2. 2 Nếu một trong các lệnh của bạn chỉ sử dụng tiền thưởng nhận từ chương trình đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts thì lệnh này sẽ không được tính vào Ngân Hàng Phần Thưởng.
  3. 3 Nếu như một trong các lệnh của bạn bao gồm cả tiền mặt và tiền thưởng, nhận từ chương trình đổi điểm thưởng ra tiền mặt để giao dịch Fix-Contracts, số tiền được cộng vào Ngân Hàng Phần Thưởng chỉ bao gồm 0.25% của khoản tiền mặt trong lệnh đó. Lệnh sẽ được tính nếu Fix-Contracts trị giá từ 5 USD / 5 EUR trở lên.
  4. 4 Ngân hàng phần thưởng được tính bằng USD. Nếu tiền tệ tài khoản giao dịch của bạn không phải là USD, sẽ được chuyển đổi theo tỷ giá của phần mềm giao dịch MetaTrader 4.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Các câu hỏi khác cùng chuyên mục "Điều kiện giao dịch Fix-Contracts":

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên