Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Điều kiện giao dịch Fix-Contracts

 1. Sẽ thế nào nếu sau khi Fix-Contracts hết hạn mà giá không thay đổi?
 2. Tôi phải trả bao nhiêu cho việc bán Fix-Contracts trước khi hết hạn?
 3. Tôi có thể xem spread (chênh lệch giá) theo chiến lược Spread ở đâu?
 4. STA là gì và nó được trừ như thế nào?
 5. Điều gì sẽ xảy ra với STA nếu tôi không sử dụng trước khi hết hạn?
 6. Nhân đôi Contract là gì?
 7. Làm thế nào để nhân đôi Contract?
 8. Có thể tăng giá trị Fix-Contracts nhiều lần không?
 9. Khi nào có thể sử dụng tính năng "Nhân đôi Contract"?
 10. Đối với loại Fix-Contracts nào có thể sử dụng tính năng "Nhân đôi Contract"?
 11. Ngân hàng phần thưởng là gì?
 12. Khi nào tổng số lệnh để nhận Ngân hàng phần thưởng bị hủy?
 13. Ngân hàng phần thưởng tính thế nào?
 14. Làm thế nào để nhận Ngân hàng phần thưởng? Ai có thể nhận?
 15. Tiền thưởng để giao dịch Fix-Contracts là gì và làm thế nào để nhận nó?
 16. Làm thế nào để giao dịch Fix-Contracts bằng tiền thưởng?
 17. Khi nào có thể giao dịch với các công cụ sau: CFD cổ phiếu, chỉ số và dầu thô?
 18. Tôi có thể tự thiết lập tại Fix-ContractsTrader mức dao động cho chiến lược "OneTouch" hoặc phạm vi chiến lược "Range High / Low" không?
 19. Trạng thái PRO là gì?
 20. Trạng thái PRO hoạt động thế nào?
 21. Làm thế nào để nhận trạng thái PRO?
 22. Có thể xem mức giá loại chiến lược Touch và khoảng giá trong chiến lược Range ở đâu?
Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên