Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Bitcoin là gì?

Bitcoin là loại tiền mã hoá điển hình nhất, ra đời đầu tiên, và có vốn hóa lớn nhất trên thị trường so với các phương tiện thanh toán tương tự. Tên gọi được hình thành dựa trên hai từ tiếng anh "Bit" - đơn vị đo lường thông tin và "Coin" - đồng tiền. Bitcoin có thể gọi như là một đơn vị tiền tệ cũng như mạng lưới thanh toán chuyên thực hiện giao dịch với đồng tiền ảo. Tất cả dữ liệu về giao dịch đều công khai. Mỗi một khối giao dịch bao gồm thông tin về khối trước đó. Điều này giúp tạo ra một chuỗi liên tục, được lưu giữ trên hàng triệu máy tính trên toàn thế giới. Không thể thay đổi chuỗi.

Bitcoin là một đồng tiền hoàn toàn độc lập: Không trực thuộc bất kỳ chính phủ, hệ thống ngân hàng nào, không chịu sự quản trị nội bộ hoặc tác động bên ngoài. Đồng tiền mới xuất hiện khi những người dùng giải quyết được một chuỗi bài toán phức tạp, do đó số lượng đồng tiền được tạo ra khá hạn chế. Sẽ chỉ có 21 triệu bitcoin được phát hành. Sau khi đồng tiền cuối cùng được tạo ra, quá trình tạo ra các đồng tiền mới sẽ ngừng hoàn toàn.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên