Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Làm thế nào để giao dịch bitcoin?

Có thể mua hoặc bán bitcoin bằng một số phương pháp:

  • Trực tiếp từ những người dùng trên hệ thống. Có các mẫu đặc biệt và bảng thông báo, tại đó những người dùng thỏa thuận về các giao dịch. Để tối thiểu hóa lợi nhuận, bạn có thể nhờ ai đó đứng ra bảo lãnh các giao dịch hoặc sử dụng hệ thống thanh toán có xác nhận thanh toán. Những giao dịch này hoàn toàn vô danh, bạn không cần đăng ký bổ sung hoặc thanh toán bất kỳ khoản phí nào.
  • Quy đổi bitcoin sang các đồng tiền phổ biến khác tại văn phòng trao đổi ảo.
  • Mở tài khoản trên một trong những sàn chứng khoán đồng tiền ảo và bắt đầu giao dịch bitcoin. Có các sàn chứng khoán chỉ dùng để giao dịch các đồng tiền ảo và sàn chứng khoán, ngoài đồng tiền ảo còn có thể thực hiện các giao dịch với các đồng tiền khác trên thế giới. Có thể mua và bán bitcoin 7 ngày 1 tuần, 24 giờ 1 ngày.
  • Mở tài khoản tại Alpari và bắt đầu giao dịch bitcoin trên thị trường Forex.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên