Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Tỷ giá bitcoin hình thành thế nào?

Khác với các đồng tiền "truyền thống" khác, bitcoin không được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức gì: Không được gắn với một quốc gia hoặc nền kinh tế nào, không có hiện thân vật chất nào. Giá các đồng tiền ảo được xác định dựa trên cung cầu trên thị trường. Bitcoin càng được sử dụng thuận lợi hơn trên hệ thống thanh toán, giá sẽ càng cao hơn.

Đặc trưng của quá trình biến đông giá bitcoin là không ai biết có bao nhiêu bitcoin của những người sở hữu nhiều Bitcoin nhất thế giới. Chỉ có vài người mới có thể thay đổi tình hình trên thị trường, ví dụ bán một lượng lớn bitcoin.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên