Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Làm thế nào để đào bitcoin?

Hoạt động tạo ra bitcoin gọi là "đào". Các máy tính nằm ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới kết hợp với nhau để giải quyết các bài toán phức tạp được tạo ra dựa trên các thuật toán và nhận các đồng bitcoin mới dựa trên chi phí của mỗi máy tính. Ban đầu, có thể sử dụng máy tính để bàn ở nhà để kiếm bitcoin nhưng do độ khó của các bài toán ngày càng cao nên bây giờ chỉ có thể sử dụng các thiết bị chuyên dụng. Và cho đến nay, bitcoin không còn được phát hành cho những người dùng thông thường nữa.

Nhiều "Nhà máy" (nhiều máy tính thực hiện chức năng giải mã 24/7/365) đã bắt đầu thuê cả toà nhà, chất đầy thiết bị sản xuất chỉ sử dụng để giải mã các bài toán kỹ thuật số (được tạo ra chỉ để đào). Do số lượng cạnh tranh càng ngày càng tăng nên càng khó để tạo ra bitcoin và chỉ có những người sở hữu một hệ thống công nghiệp mới có thể giành chiến thắng.

Ngoài ra, cũng cần phải nhớ rằng số lượng bitcoin được phát hành cũng bị giới hạn bởi thuật toán. Sẽ chỉ có 21.000.000 bitcoin được phát hành. Sau khi đồng thứ 21.000.000 ra mắt, quá trình đào bitcoin sẽ dừng lại.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên