Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Ai nghĩ ra bitcoin?

Đồng bitcoin xuất hiện gần 10 năm trước nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết rõ ai là tác giả. Một người hoặc một nhóm người tạo ra bitcoin ẩn dưới biệt danh Satoshi Nakamoto. Bitcoin lần đầu được nhắc đến vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 trong một bài đăng về giao thức thanh toán ngang hàng của nhân vật ẩn danh Satoshi Nakamoto. Sau khi ra mắt dự án, Satoshi Nakamoto tiếp tục làm việc trong một khoảng thời gian. Đến năm 2011, ông thông báo đã chuyển sang hoạt động khác và biến mất khỏi cộng đồng phát triển.

Rất nhiều nhà báo và những người quan tâm đã cố gắng tìm hiểu người ẩn sau biệt danh này. Những người nghiên cứu cho rằng, phần lớn bitcoin "đầu đời" - khoảng 1 triệu đồng hiện đang được Satoshi Nakamato nắm giữ.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Quay lên trên