Tại sao tôi không nằm trong bảng xếp hạng sau khi nạp tiền vào tài khoản?

Vào thời điểm tạo báo cáo hàng ngày về các giao dịch được thực hiện trong ngày (00:00 EET) sẽ diễn ra quá trình kiểm tra số dư tất cả tài khoản đăng ký tham gia cuộc thi (phù hợp với khoản tiền nạp tối thiểu). Nếu tài sản (Equity) vào thời điểm kiểm tra lớn hơn hoặc bằng tiền nạp tối thiểu thì tài khoản này sẽ được chuyển sang danh sách "Tài khoản hoạt động" và được cập nhật vào bảng xếp hạng. Vì vậy, tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng sau rollover gần nhất.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.