Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao tôi không nằm trong bảng xếp hạng sau khi nạp tiền vào tài khoản?

Vào thời điểm tạo báo cáo hàng ngày về các giao dịch được thực hiện trong ngày (00:00 EET) sẽ diễn ra quá trình kiểm tra số dư tất cả tài khoản đăng ký tham gia cuộc thi (phù hợp với khoản tiền nạp tối thiểu). Nếu tài sản (Equity) vào thời điểm kiểm tra lớn hơn hoặc bằng tiền nạp tối thiểu thì tài khoản này sẽ được chuyển sang danh sách "Tài khoản hoạt động" và được cập nhật vào bảng xếp hạng. Vì vậy, tài khoản của bạn sẽ xuất hiện trên bảng xếp hạng sau rollover gần nhất.

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên