Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tại sao tôi không có trong xếp hạng?

Có thể có một số lý do sau:

  • Nếu bạn không thể tìm thấy biệt danh của mình trên bảng xếp hạng cuối cùng tại một cuộc thi nào đó, hãy xem tại bảng xếp hạng chung. Bảng xếp hạng cuối cùng bao gồm 25 thí sinh đứng đầu bảng xếp hạng chung, còn tại bảng xếp hạng chung sẽ có danh sách tất cả thí sinh có kết quả giao dịch tích cực.
  • Ngoài ra, tại bảng xếp hạng chung sẽ không có các thí sinh có chỉ số "Tài sản" thấp hơn so với giá trị tại thời điểm tài khoản lọt vào nhóm "Tài khoản hoạt động" (xem mục 1.10 của điều khoản).
  • Tài khoản được cập nhật lên bảng xếp hạng cuộc thi vào ngày tiếp theo sau khi bạn thực hiện đăng ký. Theo mục 1.10 của điều khoản, tài khoản có thể nằm trong nhóm "Tài khoản hoạt động" và việc thống kê bảng xếp hạng sẽ được diễn ra sau rollover và kiểm tra số dư trên tài khoản phù hợp với tiền gửi tối thiểu.
Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên