Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để nhận giải?

Tùy thuộc vào cuộc thi mà bạn đã tham gia:

  • Nếu bạn giành chiến thắng trong một vòng thi cuộc thi "Jackpot", bạn cần phải gửi yêu cầu nhận thưởng đến thư điện tử . Hãy ghi rõ biệt danh của bạn trong email.
  • Nếu bạn giành chiến thắng một trong những vòng thi cuộc thi "Thực Tế Ảo", bạn cần phải mở một tài khoản thật standard.mt4 và gửi đến địa chỉ email bức thư bao gồm:
    • Tên đăng nhập và mật khẩu đến tài khoản dự thi.
    • Scan bản sao trang hộ chiếu bao gồm ảnh và đăng ký thường trú.
  • Nếu bạn giành chiến thắng cuộc thi "Công Thức FX" hoặc "Full Throttle", bạn cần phải gửi đơn yêu cầu nhận thưởng đến địa chỉ email .
Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên