Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm cách nào tôi có thể sử dụng tài sản trong tài khoản vốn?

Tài sản trong tài khoản vốn bạn có thể sử dụng để giao dịch Forex, đầu tư vào Tài khoản PAMM, Danh Mục PAMM và tạo Tài khoản PAMM của riêng mình. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một vài hoặc tất cả dịch vụ này bằng cách phân chia số tiền trên tài khoản vốn. Tài khoản vốn tạm thời được bảo đảm bằng sản phẩm cấu trúc mà bạn đã mua.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên