Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi có thể tìm thông tin về tài khoản vốn ở đâu?

Sau khi mua sản phẩm cấu trúc, bên trong myAlpari của bạn sẽ xuất hiện một bảng “Tài khoản vốn”. Nếu các chuyên gia của chúng tôi chấp nhận yêu cầu giao dịch bằng tài sản thế chấp, thì có một tài khoản đặc biệt sẽ tự động xuất hiện trên bảng này. Tại đây bạn có thể xem tất cả thông tin cần thiết về tài khoản.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên