Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Tôi có thể dùng loại tiền nào để mở một tài khoản vốn và lợi nhuận được tính toán như thế nào?

Tài khoản vốn được mở phù hợp với loại tiền tệ trong sản phẩm cấu trúc của bạn.

Vào ngày đáo hạn hoặc đóng sớm sản phẩm cấu trúc sẽ diễn ra quá trình thống kê giữa công ty và khách hàng. Kết quả hoạt động của khách hàng theo tài khoản vốn tạm thời được tự động tính theo các thông số sau:

  • Nếu khi làm việc với tài khoản vốn tạm thời bạn nhận được lợi nhuận thì số tiền này sẽ được cộng vào tài khoản tạm thời bằng ngoại tệ phù hợp với sản phẩm cấu trúc.
  • Nếu khi làm việc với tài khoản vốn tạm thời bạn bị thua lỗ, số tiền thua lỗ sẽ được trừ từ giá trị sản phẩm cấu trúc.

Việc tính toán với công ty sẽ được thực hiện trên mỗi tài khoản vốn tạm thời. Kết quả nhận được trên các tài khoản vốn khác nhau sẽ không tổng hợp lại khi thực hiện tính toán.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên