Tài liệu nào giải thích mục đích chuyển tiền mà ngân hàng có thể yêu cầu và tôi có thể tìm thấy chúng ở đâu?

Trong myAlpari tại mục "Hợp đồng của tôi với Alpari", bạn cần phải in ra và chuyển cho ngân hàng "Hợp đồng khách hàng".

Hợp đồng khách hàng là tài liệu công khai, dựa theo mục 1.5 Hợp đồng khách hàng "Chấp nhận vô điều kiện điều khoản của hợp đồng này và được coi là một khoản thanh toán trước của khách hàng cho công ty theo hợp đồng".

Ngoài hợp đồng khách hàng, ngân hàng có thể yêu cầu tài liệu kèm theo con dấu của công ty xác nhận rằng đã ký thỏa thuận hiện tại. Để nhận được tài liệu này, hãy gửi yêu cầu tới "Bộ phận chăm sóc khách hàng" cùng thông tin về email và số myAlpari của bạn.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.