• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Vì sao tôi lại nhận được ít hơn khi nạp tiền bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng?

Alpari không lấy phí hoa hồng bổ sung khi chuyển tiền. Số tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng phù hợp với số tiền mà khách hàng đã nạp vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi.

Có thể đó là khoản phí đã được rút bởi một ngân hàng tham gia vào chuỗi chuyển tiền. Mỗi ngân hàng có bảng phí chuyển tiền riêng.

Theo thông lệ của ngân hàng quốc tế, người chuyển tiền sẽ cho phép ngân hàng giữ lại một trong những khoản phí sau:

  • OUR: Tất cả chi phí được thanh toán bởi người gửi (Alpari). Xin lưu ý rằng, nếu trong chuỗi thanh toán có sự tham gia của ngân hàng thứ ba, bạn sẽ nhận được số tiền sau khi đã trừ các khoản phí của ngân hàng đó.
  • SHA: Phí hoa hồng phân chia giữa người gửi và người nhận (khách hàng).
  • BEN: Người nhận (khách hàng) thanh toán toàn bộ phí hoa hồng.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.