• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Làm thế nào để tôi có thể rút tiền về thẻ ngân hàng?

Chuyển tiền ra thẻ ngân hàng được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng ra thẻ của bạn, phát hành bởi bất kỳ ngân hàng nào. Để thực hiện hoạt động này, hãy gửi yêu cầu rút tiền, lựa chọn một trong những ngân hàng chuyển tiền trong myAlpari. Tại yêu cầu được mở ra, hãy điền tất cả thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.

Bạn có thể lấy các thông tin cần thiết để chuyển tiền về thẻ ngân hàng tại ngân hàng phát hành thẻ.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.