Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để tính khối lượng giao dịch trong chương trình Alpari Hoàn Tiền?

Khi tính toán khối lượng giao dịch trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền sẽ tính các lệnh mở và lệnh đóng.

Tiền tệ để tính toán là USD. Nếu tiền tệ của hợp đồng không phải là USD thì việc quy đổi sẽ được thực hiện theo tỷ giá Bid trong cổng giao dịch MetaTrader 4 tại thời điểm lệnh được mở / đóng.

Khi một lệnh được đóng từng phần, chỉ tính khối lượng các lệnh đã đóng.

Ví dụ. Tính toán khối lượng giao dịch.

Khách hàng mở một lệnh 1 lô EURUSD theo giá Bid 1.29000.

Khi mở lệnh, anh ta tích lũy được khối lượng 129,000 USD (100,000 EUR (kích thước hợp đồng) × 1 lô × 1.29000).

Trong khoảng thời gian một tuần, khi giá Bid bằng 1.30000, khách hàng đóng một nửa lệnh và nhận được thêm 100,000 EUR (kích thước hợp đồng) × 0.5 lots × 1.30000 = 65,000 USD (khối lượng giao dịch).

Tổng khối lượng giao dịch của khách hàng trong tuần đạt 194,000 USD, do đó anh ta nhận được điểm thưởng nhân với hệ số cho cấp độ của khối lượng giao dịch và hệ số theo trạng thái của myAlpari.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên