Làm thế nào để kiếm điểm thưởng và số lượng điểm được tính như thế nào?

Điểm thưởng được cộng khi:

  • Đăng ký myAlpari - 50 ALP.
  • Mở một tài khoản (trừ các tài khoản Demo) - 30 ALP (điểm thưởng chỉ được cộng duy nhất một lần khi mở bất kỳ loại tài khoản thực nào lần đầu).
  • Nạp tiền vào tài khoản.
  • Giữ vững khối lượng giao dịch của bạn.
  • Đầu tư vào sản phẩm cấu trúc.
  • Đầu tư vào Tài khoản PAMM (điểm thưởng cho việc đầu tư vào Tài khoản PAMM được cộng tương ứng với tỷ lệ vốn đã góp vào tài sản của Tài khoản PAMM để tạo ra doanh thu).
  • Giao dịch Fix-Contracts.

Để kiếm thêm điểm thưởng, hãy thực hiện các hoạt động tương tự để cải thiện trạng thái myAlpari của bạn. Ngoài ra, các khoản đầu tư thành công vào các sản phẩm cấu trúc cũng cho bạn cơ hội để nhân điểm thưởng.

Cấp độ cho khối lượng giao dịch và đầu tư

Bạn có thể kiếm được một số lượng lớn điểm thưởng nếu thông số khối lượng giao dịch và đầu tư cao. Giống như trạng thái của bạn, cấp độ quyết định hệ số được sử dụng để nhân với điểm thưởng mà bạn kiếm được. Cấp độ được tính toán dựa trên khối lượng giao dịch và các khoản đầu tư của bạn trong một tuần trước đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về hệ số tại trang tài khoản thưởng trong myAlpari.

Điểm thưởng cho hoạt động này được tính toán theo công thức sau:

Điểm thưởng = Hệ số trạng thái myAlpari × Khối lượng giao dịch (đơn vị triệu USD) × Hệ số cấp độ khối lượng giao dịch và đầu tư vào thời điểm hiện tại.

Ví dụ.

Giả sử, với hệ số trạng thái myAlpari là 1,3, khối lượng giao dịch của bạn đạt 0,8 triệu USD. Nếu hệ số khối lượng giao dịch hiện tại của bạn bằng 150 ALP / 1 triệu, bạn sẽ được cộng:

1,3 × 0,8 triệu USD × 150 ALP = 156 ALP.

Cấp độ từ việc đầu tư vào các Sản phẩm cấu trúc

Bằng cách đầu tư vào các Sản phẩm cấu trúc, bạn có thể tăng số lượng điểm thưởng và chuyển đến một cấp độ cao hơn của chương trình. Không giống như điểm thưởng kiếm được từ khối lượng giao dịch hoặc đầu tư, hệ số cấp độ phụ thuộc vào số tiền đầu tư. Điểm thưởng cho hoạt động này được tính toán theo công thức sau:

Điểm thưởng được cộng = Số tiền đầu tư (trong một tuần) × Hệ số cấp độ × Hệ số trạng thái myAlpari.

Cấp độ từ việc giao dịch Fix-Contracts

Khác với điểm thưởng đạt được dựa trên khối lượng giao dịch và đầu tư, hệ số cấp độ từ việc giao dịch Fix-Contracts phụ thuộc vào số tiền đầu tư. Khoản đầu tư càng lớn, điểm mà bạn nhận được cho mỗi đô la được đầu tư càng cao.

Điểm thưởng cho hoạt động này được tính theo công thức sau:

Điểm thưởng được cộng = Số tiền đầu tư × Hệ số cấp độ × Hệ số trạng thái myAlpari.

Thông tin chi tiết về cách thức tính toán điểm thưởng từ việc giao dịch Fix-Contracts, phụ thuộc vào số tiền đầu tư của Fix-Contracts mà bạn có thể tìm hiểu tại Điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.