Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Trạng thái myAlpari là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào?

Trạng thái là một cấp độ được cấp cho myAlpari của bạn trong khuôn khổ chương trình Alpari Hoàn Tiền và phụ thuộc vào số dư của bạn trong myAlpari. Trạng thái càng cao, hệ số được sử dụng để nhận điểm thưởng càng lớn. Ngoài ra, trạng thái càng cao, số tiền hoàn theo chiết khấu càng nhiều. Trạng thái myAlpari được xem xét một lần mỗi tuần, vào buổi đêm từ Chủ Nhật sang Thứ Hai. Bạn có thể xem trạng thái hiện tại từ trang tài khoản thưởng trong myAlpari.

Hệ số tính toán cho mỗi chiết khấu bạn có thể xem tại điều khoản chương trình Alpari Hoàn Tiền.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên