Sự khác biệt giữa ví vốn (Capital) và năng lượng (Energy)?

Tài khoản thưởng bao gồm ví vốn (Capital) và ví năng lượng (Energy). Ví vốn nhận điểm thưởng được trao cho việc nạp tiền, trong khi ví năng lượng - tất cả các hoạt động còn lại (ví dụ từ doanh thu giao dịch hoặc đầu tư của bạn, các khoản đầu tư vào sản phẩm cấu trúc, đăng ký myAlpari và v.v.). Tiền tệ ví thưởng - ALP.

Khi bạn mua một chiết khấu, điểm thưởng từ ví năng lượng sẽ được sử dụng đầu tiên, sau đó là điểm thưởng từ ví vốn. Tương tự, điểm thưởng từ ví vốn bị khấu trừ khi bạn rút tiền từ myAlpari.

Ví dụ. Tính toán tài sản trong các ví vốn và năng lượng.

Một tài khoản myAlpari của khách hàng đã nhận được trạng thái Bạc, do đó điểm thưởng của họ sẽ được nhân hệ số 1,1. Nếu khách hàng nạp tiền vào tài khoản của họ với 1.000 USD, anh ta sẽ nhận được điểm thưởng theo công thức sau:

Điểm thưởng được cộng = Số tiền nạp × Hệ số trạng thái × Thưởng cho hoạt động.

Số lượng ALP cho khách hàng này là: 1.000 × 1,1 × 0,1 = 110 ALP.

Khách hàng tiếp tục giao dịchđầu tư trên thị trường. Như thường lệ, hoạt động này sẽ được trao thưởng thêm 400 điểm thưởng. Với điểm thưởng nhận được, khách hàng có thể mua một chiết khấu, với phí 500 ALP, bằng điểm thưởng từ ví năng lượng của họ. Khách hàng cam kết một vài hoạt động giao dịch trên tài khoản, đạt lợi nhuận 300 USD và sau đó khách hàng quyết định rút 1.100 USD.

Điểm thưởng sẽ bị trừ khỏi ví vốn dựa trên công thức sau:

Điểm thưởng bị trừ = Số tiền nạp × Hệ số trạng thái × Thưởng cho hoạt động.

Vì thế, khi tiến hành rút tiền, khách hàng sẽ bị trừ: 1.100 × 1,1 × 0,1 = 121 ALP.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.