Dường như JavaScript hoặc cookies hiện tại đã bị tắt trên trình duyệt của bạn. Bạn sẽ cần phải bật chúng lên trong thiết lập trình duyệt để kích hoạt những tính năng chính trên trang chủ của công ty.

Làm thế nào để kích hoạt chiết khấu?

Để đạt được các điều kiện giao dịch và đầu tư tốt hơn, hãy truy cập trang chiết khấu Alpari trong myAlpari, chọn một trong các chiết khấu hấp dẫn hiện đang cung cấp và nhấn "Mua ngay", điền vào mẫu đơn cần thiết để hoàn thành công việc. Chiết khấu cho điều kiện giao dịch và đầu tư có hiệu lực trong vòng 28 ngày kể từ ngày mua. Khi mua một chiết khấu, bạn có thể thiết lập tự động gia hạn và không cần phải lo lắng về việc chiết khấu hết hạn. Chi phí tự động gia hạn bằng với giá trị chiết khấu. Nếu trên tài khoản thưởng của bạn không đủ điểm để tự động gia hạn thì bạn sẽ nhận được thư thông báo qua email.

Bạn đã nhận được câu trả lời chưa?

Đang Tải....   Đang tải...
Quay lên trên