• Giao dịch Forex
 • Đầu tư
 • Chương trình tri ân khách hàng
 • Ưu đãi và các cuộc thi
 • Phân tích
 • Nên bắt đầu từ đâu
 • Về chúng tôi

Làm thế nào để đóng (thanh lý) Tài khoản PAMM? Điều kiện thanh lý

Thanh lý Tài khoản PAMM là phương pháp xóa tất cả tài khoản đầu tư nằm trong Tài khoản PAMM. Việc thanh lý có thể do sáng kiến của nhà quản lý hoặc của công ty.

Khi thanh lý Tài khoản PAMM, số tiền còn lại của nhà đầu tư và nhà quản lý sẽ được chuyển tự động đến tài khoản tạm thời của họ.

Thanh lý theo sáng kiến của nhà quản lý

Thanh lý Tài khoản PAMM sẽ được thực hiện sau khi nhà quản lý gửi đơn yêu cầu thanh lý Tài khoản PAMM từ myAlpari. Tại thời điểm gửi yêu cầu trên Tài khoản PAMM không thể có các quyền chọn mở hoặc lệnh chờ nếu không yêu cầu sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi nhà quản lý gửi yêu cầu thanh lý Tài khoản PAMM:

 • Nhà quản lý sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào trên tài khoản này.
 • Thông báo về việc thanh lý tài khoản sẽ được đăng tải trên trang chủ Alpari.

Thanh lý theo sáng kiến của công ty

Công ty có quyền thanh lý Tài khoản PAMM trong trường hợp nhà quản lý không thực hiện nghĩa vụ của mình:

 • Thông số Tài khoản PAMM quá thấp (tài khoản sẽ tự động được thanh lý mà không cảnh báo trước).
 • Nghi ngờ gian lận (có cảnh báo trước).
 • Không có hoạt động kinh doanh trong một thời gian dài (có cảnh báo trước).
 • Nhà quản lý không tuân thủ quy định diễn đàn (có cảnh báo trước).
 • Nhà quản lý không hoạt động đủ tích cực trên diễn đàn tại mục riêng (có cảnh báo trước).
 • Các lý do chính (có thể không cảnh báo trước và không giải thích lý do).

Khi thanh lý Tài khoản PAMM theo sáng kiến của công ty:

 • Tất cả vị thế mở sẽ đóng theo giá hiện tại của thị trường (hoặc theo giá cuối cùng của phiên giao dịch đối với công cụ đó).
 • Xóa tất cả các lệnh chờ.
 • Nhà quản lý sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào trên Tài khoản PAMM (Tài khoản PAMM chuyển sang chế độ "không hoạt động - inactive mode").
 • Thông báo về việc thanh lý tài khoản sẽ được đăng tải trên trang chủ Alpari.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.