• Giao dịch Forex
  • Đầu tư
  • Chương trình tri ân khách hàng
  • Ưu đãi và các cuộc thi
  • Phân tích
  • Nên bắt đầu từ đâu
  • Về chúng tôi

Đầu tư theo một đề xuất riêng là gì?

Nhà quản lý Tài khoản PAMM có thể tạo đề xuất riêng cho các nhà đầu tư.  Chức năng này có tại myAlpari trên trang Tài khoản PAMM tại mục đề xuất. Để sử dụng chức năng này, cần phải bấm vào dấu нажать на значок скрепки.

Có thể tạo một vài loại liên kết:

1.  Không giới hạn: Không giới hạn thời gian và số lượng truy cập theo liên kết đó để đầu tư vào Tài khoản PAMM.

2. Có thời hạn hiệu lực: Có thể thiết lập thời gian giới hạn cho liên kết này.

3. Sử dụng một lần: Chỉ một nhà đầu tư có thể sử dụng liên kết này và duy nhất trong một lần.

Nhà quản lý có thể xóa liên kết bất kỳ lúc nào nếu cần thiết. Nhà quản lý có thể nhận được thông tin về việc tài khoản đầu tư đã được tạo theo một đề xuất riêng nào đó.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.